Studiewijzers
Val van Adam en Eva


Val van Adam en Eva

Het proces waardoor de mensheid sterfelijk werd op deze aarde. Met het eten van de verboden vrucht werden Adam en Eva sterfelijk, dat wil zeggen, onderworpen aan zonde en dood. Adam werd het ‘eerste vlees’ op aarde (Moz. 3:7). Dankzij openbaring in deze tijd weten wij dat de val een zegen is en dat wij Adam en Eva als eerste ouders van de gehele mensheid eerbied verschuldigd zijn.

De val was een noodzakelijke stap in de vooruitgang van de mens. Omdat God wist dat de val zou plaatsvinden, had Hij in het voorsterfelijk leven voorzien in een Heiland. Jezus Christus is in het midden des tijds gekomen om verzoening te doen voor de val van Adam en voor de zonden van ieder mens op voorwaarde van diens bekering.