Studiewijzers
Filippus


Filippus

Filippus, uit Bethsaïda, was een van de oorspronkelijke twaalf apostelen van de Heiland in het Nieuwe Testament (Matt. 10:2–4; Joh. 1:44–46).

Een andere Filippus was een van de zeven die gekozen werden om de twaalf apostelen bij te staan (Hand. 6:2–6). Hij predikte in Samaria en tot een Ethiopische kamerheer (Hand. 8).