Studiewijzers
Noach, aartsvader uit de Bijbel


Noach, aartsvader uit de Bijbel

De zoon van Lamech uit het Oude Testament, de tiende aartsvader vanaf Adam (Gen. 5:29–32). Hij getuigt van Christus en predikt bekering tot een verdorven geslacht. Wanneer de mensen zijn boodschap verwerpen, gebiedt God hem een ark te bouwen om zijn gezin en de dieren veilig te houden wanneer de aarde ter verdelging van de goddelozen wordt overstroomd (Gen. 6:13–22; Moz. 8:16–30). De profeet Joseph Smith leerde dat Noach de engel Gabriël is, die na Adam de sleutels van het heil draagt.