Studiewijzers
Korihor


Korihor

Een antichrist uit het Boek van Mormon die een teken eiste als bewijs van Gods macht; de Heer sloeg Korihor met stomheid (Alma 30:6–60).