Studiewijzers
Gebed van de Heer


Gebed van de Heer

Een gebed dat de Heiland opzond voor zijn discipelen en dat dient als voorbeeld voor alle gebeden (Matt. 6:9–13; 3 Ne. 13:9–13). Het wordt ook het Onzevader genoemd.