Studiewijzers
Jarom


Jarom

Een zoon van Enos en achterkleinzoon van Lehi uit het Boek van Mormon. Hij hield de kronieken van de Nephieten 60 jaar lang bij, van 420 tot 361 v.C. (Enos 1:25; Jarom 1:13). Hij was een getrouw man die verkoos niet veel toe te voegen aan de kroniek (Jarom 1:2).

Het boek Jarom

Dit boek in het Boek van Mormon telt slechts 15 verzen. Jarom schreef dat de Nephieten nog steeds de wet van Mozes bewaarden en uitkeken naar de komst van Christus. Zij werden geleid door koningen die machtige mannen in het geloof waren. Naarmate zij luisterden naar hun profeten, priesters en leraars waren zij voorspoedig.