Studiewijzers
Boek van Mormon


Boek van Mormon

Eén van de vier boeken die De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen als Schriftuur aanvaardt. Het is een samenvatting, gemaakt door Mormon, een profeet vanouds, van de kronieken van vroegere bewoners van Amerika. Het is geschreven om te getuigen dat Jezus de Christus is. De profeet Joseph Smith, die het boek heeft vertaald door de gave en macht van God, heeft gezegd: ‘Ik zei tegen de broeders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de voorschriften daarin te houden, dan door welk ander boek ook’ (zie de inleiding van het Boek van Mormon).

Het Boek van Mormon is een godsdienstig verslag van drie groepen mensen die van de oude wereld naar de Amerikaanse continenten zijn getrokken. De groepen werden geleid door profeten die hun godsdienstige en wereldlijke geschiedenis op metalen platen optekenden. Het Boek van Mormon doet verslag van het bezoek van Jezus Christus aan mensen in Amerika na zijn opstanding. Dat bezoek van Christus werd gevolgd door een periode van tweehonderd jaar vrede.

Moroni, de laatste Nephitische profeet en geschiedschrijver, verzegelde en verborg de samengevatte kronieken van deze volken in ongeveer 421 n.C. In 1823 bezocht de herrezen Moroni Joseph Smith. Enige tijd later overhandigde hij hem die heilige oude kronieken om ze te vertalen en aan de wereld te geven als nog een testament van Jezus Christus.