Studiewijzers
Koningsgezinden


Koningsgezinden

Een groep mensen in het Boek van Mormon die de Nephitische regering ten val wilde brengen (Alma 51:1–8).