Studiewijzers
Achab


Achab

Een van de onrechtvaardigste en machtigste koningen uit het Oude Testament die heerste over het noordelijke koninkrijk Israël. Hij trouwt met Izebel, een Fenicische prinses uit Sidon. Door haar invloed komt de aanbidding van Baäl en Astoreth in Israël tot stand (1 Kon. 16:29–33; 2 Kon. 3:2) en wordt er een poging gedaan om de profeten en de aanbidding van Jehova uit te bannen (1 Kon. 18:13).