Studiewijzers
Limhi


Limhi

Een rechtvaardige Nephitische koning uit het Boek van Mormon die regeerde in het land Nephi. Hij was een zoon van koning Noach (Mos. 7:7–9). Koning Limhi gaat een verbond aan om God te dienen (Mos. 21:32). Hij leidt zijn volk uit het Lamanitische knechtschap en keert terug naar Zarahemla (Mos. 22).