Studiewijzers
Agrippa


Agrippa

Zoon van Herodes Agrippa Ⅰ en broer van Bernice en Drusilla uit het Nieuwe Testament. Hij was koning van Chalkis, dat in Libanon lag. Hij luistert naar de apostel Paulus en wordt er bijna toe gebracht christen te worden (Hand. 25–26; GJS 1:24).