Studiewijzers
Lukas


Lukas

De schrijver van het evangelie naar Lukas en van het boek Handelingen van de apostelen in het Nieuwe Testament, tevens zendingscollega van Paulus. Hij was geboren uit Griekse ouders en oefende de geneeskunst uit (Kol. 4:14). Lukas was een ontwikkeld man. Hij identificeerde zichzelf als collega van de apostel Paulus door de vermelding dat hij zich in Troas bij hem had gevoegd (Hand. 16:10–11). Lukas was ook bij Paulus in Filippi op diens laatste reis naar Jeruzalem (Hand. 20:6). Zij zijn bij elkaar gebleven tot hun komst in Rome. Lukas was eveneens bij Paulus toen deze voor de tweede keer in Rome gevangen zat (2 Tim. 4:11). Volgens de overlevering is hij als martelaar gestorven.

Het evangelie naar Lukas

Het verslag dat Lukas heeft geschreven over Jezus Christus en zijn aardse bediening. Het boek Handelingen van de apostelen is een voortzetting van het evangelie naar Lukas. Lukas heeft een overzichtelijk verslag van Jezus’ bediening achtergelaten, waarin hij Hem presenteert als de Heiland van zowel de Joden als de andere volken. Hij heeft veel geschreven over Jezus’ leringen en daden. Alleen in het evangelie naar Lukas lezen wij over het bezoek van de engel Gabriël aan Zacharia en aan Maria (Luk. 1); het bezoek van de herders aan de pasgeboren Jezus (Luk. 2:8–18); Jezus op twaalfjarige leeftijd in de tempel (Luk. 2:41–52); de aanstelling en uitzending van de zeventig (Luk. 10:1–24); Jezus’ zweten van bloed (Luk. 22:44); Jezus’ gesprek met de misdadiger aan het kruis (Luk. 23:39–43); en dat Jezus na zijn opstanding vis en honing at (Luk. 24:42–43).

Zie Evangeliënharmonie in het aanhangsel voor een overzicht van gebeurtenissen in het leven van de Heiland die in het Evangelie van Lukas worden beschreven.