Studiewijzers
Amalekieten (Boek van Mormon)


Amalekieten (Boek van Mormon)

Een groep Nephitische afvalligen die de Lamanieten tegen de Nephieten ten strijde voerde (Alma 21–24; 43).