Studiewijzers
Verlossingsplan


Verlossingsplan

De volheid van het evangelie van Jezus Christus. Het verlossingsplan is erop gericht de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Het omvat de schepping, de val en de verzoening, met alle door God gegeven wetten, verordeningen en leerstellingen. Dit plan maakt het voor alle mensen mogelijk om verhoogd te worden en voor eeuwig bij God te wonen (2 Ne. 2; 9). In de Schriften wordt dit plan ook het heilsplan, het plan van geluk en het plan van barmhartigheid genoemd.