Studiewijzers
Heil voor de doden


Heil voor de doden

Voor hen die gestorven zijn zonder de reddende verordeningen van het evangelie te hebben ontvangen, de kans dat deze verordeningen in een tempel voor hen worden verricht door daartoe waardige levende leden van de kerk. De doden wordt in de geestenwereld het evangelie geleerd, waarna zij de verordeningen die op aarde voor hen zijn verricht desgewenst kunnen aanvaarden.

Trouwe leden van de kerk doen familiehistorisch onderzoek en stellen hun familiegeschiedenis samen. Dit heeft ten doel de namen en geboortegegevens van hun voorouders vast te stellen, zodat de onmisbare verordeningen voor hen kunnen worden verricht.