Studiewijzers
Laman


Laman

De oudste zoon van Lehi en Sariah uit het Boek van Mormon; oudste broer van Nephi (1 Ne. 2:5). Gewoonlijk koos Laman voor het kwade in plaats van het goede.