Studiewijzers
Officiële Verklaring 1


Officiële Verklaring 1

Het eerste gedeelte van de Officiële Verklaring 1, die aan het eind van de Leer en Verbonden staat, is ook bekend als het Manifest. Het werd uitgevaardigd door president Wilford Woodruff en voorgelegd aan de leden van de kerk tijdens de algemene conferentie van 6 oktober 1890. Vanaf 1862 werden er in de Verenigde Staten in een periode van vijfentwintig jaar verschillende wetten uitgevaardigd die het meervoudig huwelijk verboden. De Heer liet Wilford Woodruff door middel van een visioen en openbaring weten wat de gevolgen zouden zijn als de heiligen niet ophielden met de praktisering daarvan. Het Manifest was een formele uitspraak dat er geen meervoudige huwelijken meer voltrokken werden.