Studiewijzers
Echtscheiding
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

Echtscheiding

De beëindiging van een huwelijk door middel van een ingreep van de burgerlijke of kerkelijke wet. Volgens het Nieuwe Testament stond God echtscheiding onder bepaalde omstandigheden toe vanwege de hardheid van het hart van de mensen; Jezus heeft echter gezegd ‘van het begin af is het zo niet geweest’ (Matt. 19:3–12). In de Schriften wordt scheiding over het algemeen afgeraden en worden echtelieden aangespoord elkaar in rechtvaardigheid lief te hebben (1 Kor. 7:10–12; LV 42:22).