Studiewijzers
Sadduceeën


Sadduceeën

Een kleine, maar politiek zeer invloedrijke groepering onder de Joden. In hoofdzaak stonden de Sadduceeën bekend om hun starre geloof in gehoorzaamheid aan de letter van de Mozaïsche wet en om hun afwijzing van het bestaan van geesten en engelen, en van de leer van de opstanding en het eeuwige leven (Mark. 12:18–27; Hand. 4:1–3; 23:7–8).