Studiewijzers
Anti-Nephi-Lehieten


Anti-Nephi-Lehieten

In het Boek van Mormon de naam gegeven aan de Lamanieten die zich door toedoen van de zonen van Mosiah bekeerden. Na hun bekering bleven deze mensen, die ook wel het volk van Ammon werden genoemd, hun leven lang trouw (Alma 23:4–7, 16–17; 27:20–27).