Schriften
Leer en Verbonden 13


Afdeling 13

Een fragment uit Joseph Smiths geschiedenis over de ordening van de profeet en Oliver Cowdery tot het Aäronisch priesterschap op 15 mei 1829 bij Harmony (Pennsylvania). De ordening vond plaats onder de handen van een engel die zich bekendmaakte als Johannes, hij die in het Nieuwe Testament Johannes de Doper wordt genoemd. De engel legde uit dat hij handelde in opdracht van Petrus, Jakobus en Johannes, de apostelen van weleer, die de sleutels droegen van het hoge priesterschap, dat het priesterschap van Melchizedek werd genoemd. Joseph en Oliver ontvingen de belofte dat dit hoge priesterschap hun te zijner tijd zou worden verleend. (Zie afdeling 27:7–8, 12.)

De sleutels en bevoegdheden van het Aäronisch priesterschap worden uiteengezet.

1 Aan u, mijn mededienstknechten, averleen ik, in naam van de Messias, het bpriesterschap van Aäron, dat de sleutels omvat van de bediening van cengelen en van het evangelie van dbekering en van de edoop door onderdompeling tot vergeving van zonden; en dit zal nimmermeer van de aarde worden weggenomen, totdat de fzonen van Levi de Heer wederom een offer offeren in ggerechtigheid.