Leer en Verbonden 126
  Footnotes
  Theme

  Afdeling 126

  Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 9 juli 1841 ten huize van Brigham Young in Nauvoo (Illinois). Brigham Young was in die tijd president van het Quorum der Twaalf Apostelen.

  1–3: Brigham Young geprezen voor zijn inspanningen en ontlast van verdere verre reizen.

  1 Beste en welgeliefde broeder aBrigham Young, voorwaar, aldus zegt de Heer tot u: Mijn dienstknecht Brigham, het wordt niet meer van u vereist, zoals voorheen, uw gezin te verlaten, want uw offer is Mij aannemelijk.

  2 Ik heb uw aarbeid en gezwoeg op uw reizen voor mijn naam gezien.

  3 Ik gebied u daarom mijn woord de wereld in te zenden en voortaan en voor eeuwig bijzondere zorg aan uw agezin te besteden. Amen.