Schriften
Leer en Verbonden 33


Afdeling 33

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Ezra Thayre en Northrop Sweet in oktober 1830 te Fayette (New York). Voorafgaand aan deze openbaring bevestigt Joseph Smiths geschiedenis dat ‘de […] Heer altijd bereid is hen te onderwijzen die naarstig zoeken in geloof’.

1–4: arbeiders geroepen om het evangelie in het elfde uur te verkondigen; 5–6: de kerk is gevestigd en de uitverkorenen moeten vergaderd worden; 7–10: bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabij; 11–15: de kerk is gebouwd op de rots van het evangelie; 16–18: bereid u voor op de komst van de Bruidegom.

1 Zie, Ik zeg u, mijn dienstknechten Ezra en Northrop: Open uw oren en luister naar de stem van de Heer, uw God, wiens awoord levend en krachtig is, scherper dan een tweesnijdend zwaard, om vaneen te scheiden de gewrichten en het merg, ziel en geest; en een onderscheider is van de gedachten en boverleggingen van het hart.

2 Want voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u geroepen bent uw stem te verheffen als met het ageluid van een bazuin, om mijn evangelie te verkondigen aan een krom en ontaard geslacht.

3 Want zie, het aveld is reeds wit om te oogsten; en het is het belfde uur, en de claatste maal dat Ik arbeiders voor mijn wijngaard roep.

4 En mijn awijngaard is in alle opzichten bbedorven geworden; en er is niemand die cgoed doet, op enkelen na; en in vele gevallen ddwalen zij wegens epriesterbedrog, omdat zij allen bedorven gedachten hebben.

5 En voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat Ik deze akerk heb bgevestigd en uit de wildernis tevoorschijn heb geroepen.

6 En evenzo zal Ik mijn uitverkorenen uit de avier hoeken van de aarde bvergaderen, ja, allen die in Mij geloven en luisteren naar mijn stem.

7 Ja, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat het veld reeds wit is om te oogsten; daarom, sla uw sikkel in, en maai met geheel uw macht, verstand en kracht.

8 Doe uw mond aopen en hij zal gevuld worden, en u zult worden zoals bNephi vanouds, die vanuit Jeruzalem de wildernis introk.

9 Ja, doe uw mond open en houd u niet in, en u zult worden beladen met aschoven op uw rug, want zie, Ik ben met u.

10 Ja, doe uw mond open en hij zal gevuld worden, en zeg: aBekeer u, bekeer u en bereid de weg van de Heer, en maak zijn paden recht; want het koninkrijk van de hemel is nabij;

11 ja, bekeer u en laat u adopen, eenieder van u, tot vergeving van uw zonden; ja, laat u dopen met water, en dan komt de doop met vuur en met de Heilige Geest.

12 Zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Dat is mijn aevangelie; en bedenk dat zij geloof in Mij moeten hebben, anders kunnen zij geenszins behouden worden;

13 en op die arots zal Ik mijn kerk bouwen; ja, op die rots bent u gebouwd, en indien u doorgaat, zullen de bpoorten van de hel u niet overweldigen.

14 En u zult de kerkelijke avoorschriften en de verbonden indachtig zijn en naleven.

15 En wie ook geloof hebben, zult u in mijn kerk abevestigen door bhandoplegging, en Ik zal hun de cgave van de Heilige Geest verlenen.

16 En het Boek van Mormon en de heilige aSchriften zijn door Mij gegeven voor uw bonderricht; en de macht van mijn Geest maakt alle dingen clevend.

17 Welnu, wees getrouw, bid altijd, heb uw lamp in orde en brandende, en heb olie bij u, zodat u gereed zult zijn bij de komst van de aBruidegom —

18 want zie, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat Ik spoedig akom. Ja, amen.