Schriften
Leer en Verbonden 26


Afdeling 26

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith, Oliver Cowdery en John Whitmer in juli 1830 te Harmony (Pennsylvania). (Zie het opschrift van afdeling 24.)

1: zij krijgen de opdracht de Schriften te bestuderen en te prediken; 2: de wet van algemene instemming bevestigd.

1 Zie, Ik zeg u dat u uw tijd zult wijden aan het bestuderen van de Schriften, en aan het prediken, en aan het versterken van de kerkgemeente in Colesville, en aan het verrichten van uw arbeid op het land, naargelang dat nodig is, totdat u naar het westen gaat om de volgende conferentie te houden; en dan zal het worden bekendgemaakt wat u moet doen.

2 En alle dingen zullen met algemene instemming worden gedaan in de kerk, door veel gebed en geloof, want u zult alle dingen ontvangen door geloof. Amen.