Schriften
Leer en Verbonden 92


Afdeling 92

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith op 15 maart 1833 te Kirtland (Ohio). Deze openbaring instrueert Frederick G. Williams, die kort tevoren tot raadgever van Joseph Smith was benoemd, over zijn taken in de Verenigde Firma (zie de opschriften van de afdelingen 78 en 82).

1–2: de Heer geeft een gebod met betrekking tot toelating tot de verenigde orde.

1 Voorwaar, aldus zegt de Heer: Ik geef de averenigde orde, die georganiseerd is volgens het eerder gegeven gebod, een openbaring en gebod aangaande mijn dienstknecht Frederick G. Williams: dat u hem in de orde zult opnemen. Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen.

2 En voorts, Ik zeg tot u, mijn dienstknecht Frederick G. Williams: U zult een werklustig lid zijn in deze orde; en voor zover u getrouw bent in het onderhouden van alle vorige geboden, zult u voor eeuwig worden gezegend. Amen.