Schriften
Leer en Verbonden 131


Afdeling 131

Onderricht van de profeet Joseph Smith gegeven op 16 en 17 mei 1843 te Ramus (Illinois).

1–4: het celestiale huwelijk is onontbeerlijk voor de verhoging in de hoogste hemel; 5–6: de manier waarop mensen tot het eeuwige leven worden verzegeld, wordt uiteengezet; 7–8: alle geest is materie.

1 In de acelestiale heerlijkheid zijn drie hemelen of graden;

2 en om de ahoogste te verwerven, moet een mens tot deze orde van het priesterschap toetreden (namelijk het bnieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond);

3 en als hij dat niet doet, kan hij die niet verwerven.

4 Hij kan de andere ingaan, maar dat is dan het einde van zijn koninkrijk; hij kan geen avermeerdering hebben.

5 (17 mei 1843.) Het vaste en zekere woord van aprofetie betekent dat iemand, door openbaring en door de geest van profetie, weet dat hij tot het beeuwige leven is cverzegeld, door de macht van het heilig priesterschap.

6 Het is voor een mens onmogelijk om in aonwetendheid bgered te worden.

7 Er bestaat niet zoiets als onstoffelijke materie. Alle ageest is materie, maar ze is fijner of reiner, en kan alleen door breinere ogen onderscheiden worden;

8 wij kunnen het niet zien, maar als ons lichaam is gereinigd, zullen wij zien dat het allemaal materie is.