Schriften
Titelpagina


De
Leer en
Verbonden

van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen

bevattende openbaringen die gegeven zijn aan
de profeet Joseph Smith,
alsmede enige toevoegingen van zijn opvolgers
in het presidium van de kerk

Een uitgave van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Salt Lake City (Utah, VS)