Schriften
Leer en Verbonden 83


Afdeling 83

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 30 april 1832 te Independence (Missouri). Deze openbaring werd ontvangen terwijl de profeet in raadsvergadering met zijn broeders bijeen was.

1–4: vrouwen en kinderen hebben aanspraak op hun onderhoud bij hun echtgenoot en vader; 5–6: weduwen en wezen hebben aanspraak op hun onderhoud bij de kerk.

1 Voorwaar, aldus zegt de Heer ter aanvulling van de wetten van de kerk aangaande vrouwen en kinderen, zij die tot de kerk behoren, die hun echtgenoot of vader hebben verloren:

2 Vrouwen hebben aanspraak op hun onderhoud bij hun echtgenoot, totdat hun echtgenoot wordt weggenomen; en zolang zij geen overtreedster bevonden worden, zullen zij deel uitmaken van de kerkgemeenschap.

3 En indien zij niet getrouw zijn, zullen zij geen deel uitmaken van de kerkgemeenschap; nochtans mogen zij op hun erfgrond blijven volgens de wetten van het land.

4 Alle kinderen hebben aanspraak op hun onderhoud bij hun ouders totdat zij meerderjarig zijn.

5 En daarna hebben zij aanspraak bij de kerk, of met andere woorden bij het voorraadhuis van de Heer, indien hun ouders onvoldoende middelen hebben om hun een erfdeel te geven.

6 En het voorraadhuis zal in stand worden gehouden door de heilige gaven van de kerk; en er moet voor de weduwen en de wezen worden gezorgd, alsmede voor de armen. Amen.