Schriften
Leer en Verbonden 37


Afdeling 37

Openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon in december 1830 bij Fayette (New York). Hierin wordt het eerste gebod gegeven met betrekking tot een vergadering in deze bedeling.

1–4: de heiligen opgeroepen om zich te vergaderen in Ohio.

1 Zie, Ik zeg u dat Ik het niet raadzaam acht dat u nog meer avertaalt totdat u naar Ohio gaat, en wel wegens de vijand en voor uw welzijn.

2 En voorts, Ik zeg u dat u niet zult gaan totdat u mijn evangelie in die streken hebt gepredikt, en de kerk terdege hebt versterkt, waar die zich ook bevindt, en in het bijzonder in aColesville; want zie, zij bidden tot Mij met groot geloof.

3 En voorts, Ik geef de kerk een gebod, dat Ik het raadzaam acht dat zij zich in aOhio vergaderen, in afwachting van het tijdstip dat mijn dienstknecht Oliver Cowdery bij hen terugkeert.

4 Zie, hier is wijsheid, en laat ieder mens voor zichzelf akiezen totdat Ik kom. Ja, amen.