Schriften
Leer en Verbonden 79


Afdeling 79

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 12 maart 1832 te Hiram (Ohio).

1–4: Jared Carter geroepen om het evangelie te prediken door de Trooster.

1 Voorwaar, Ik zeg u dat het mijn wil is dat mijn dienstknecht Jared Carter wederom naar de oostelijke gebieden gaat, van plaats tot plaats, en van stad tot stad, in de kracht van de aordening waarmee hij is geordend, en blijde tijdingen van grote vreugde verkondigt, ja, het eeuwigdurend evangelie.

2 En Ik zal de aTrooster op hem doen komen, die hem de waarheid zal leren en de weg waarlangs hij moet gaan;

3 en voor zover hij getrouw is, zal Ik hem dan met schoven bekronen.

4 Daarom, laat uw hart verheugd zijn, mijn dienstknecht Jared Carter, en avrees niet, zegt uw Heer, ja, Jezus Christus. Amen.