Schriften
Leer en Verbonden 120


Afdeling 120

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 8 juli 1838 te Far West (Missouri), waarin wordt bekendgemaakt hoe er gehandeld moet worden met de vertiende bezittingen genoemd in de voorgaande openbaring, afdeling 119.

1 Voorwaar, aldus zegt de Heer: De tijd is nu gekomen dat aerover zal worden beschikt door een raad, bestaande uit het Eerste Presidium van mijn kerk, en uit de bisschop en zijn raad, en door mijn hoge raad; en door mijn eigen stem tot hen, zegt de Heer. Ja, amen.

      • I.E. tienden.