Leer en Verbonden 80
  Footnotes
  Theme

  Afdeling 80

  Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith aan Stephen Burnett op 7 maart 1832 te Hiram (Ohio).

  1–5: Stephen Burnett en Eden Smith geroepen om te prediken waar het hun belieft.

  1 Voorwaar, aldus zegt de Heer tot u, mijn dienstknecht Stephen Burnett: Ga heen, ga heen in de wereld, en apredik het evangelie tot ieder schepsel dat binnen het bereik van uw stem komt.

  2 En omdat u een metgezel verlangt, zal Ik u mijn dienstknecht Eden Smith geven.

  3 Welnu, ga heen en predik mijn evangelie, hetzij naar het noorden of het zuiden, of het oosten of het westen, het doet er niet toe, want u kunt niet verkeerd gaan.

  4 Daarom, verkondig de dingen die u hebt gehoord en stellig gelooft, en waarvan u aweet dat ze waar zijn.

  5 Zie, dat is de wil van Hem die u heeft ageroepen, uw Verlosser, ja, Jezus Christus. Amen.