Schriften
Leer en Verbonden 125


Afdeling 125

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith in maart 1841 te Nauvoo (Illinois), aangaande de heiligen in het territorium Iowa.

1–4: de heiligen moeten steden bouwen en zich vergaderen in de ringen van Zion.

1 Wat is de wil van de Heer aangaande de heiligen in het territorium Iowa?

2 Voorwaar, aldus zegt de Heer: Ik zeg u, indien zij die zich naar mijn naam anoemen en trachten mijn heiligen te zijn, indien zij mijn wil willen doen en mijn geboden voor hen onderhouden, laten zij zich dan vergaderen tot de plaatsen die Ik hun zal toewijzen door mijn dienstknecht Joseph, en steden bouwen voor mijn naam, opdat zij voorbereid zullen zijn op hetgeen hun in de toekomst te wachten staat.

3 Laten zij een stad bouwen voor mijn naam op het land tegenover de stad Nauvoo, en laat de naam aZarahemla eraan gegeven worden.

4 En laten allen die uit het oosten en het westen en het noorden en het zuiden komen, die het verlangen hebben daarin te wonen, hun erfdeel daar aanvaarden, evenals in de stad aNashville of in de stad Nauvoo, en in alle bringen die Ik heb aangewezen, zegt de Heer.