Schriften
Leer en Verbonden 22


Afdeling 22

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 16 april 1830 te Manchester (New York). Deze openbaring werd de kerk gegeven omdat sommigen die reeds eerder waren gedoopt, zich bij de kerk wilden aansluiten zonder herdoop.

1: de doop is een nieuw en eeuwigdurend verbond; 2–4: de gezaghebbende doop is vereist.

1 Zie, Ik zeg u dat Ik hiermee alle aoude verbonden heb laten wegdoen; en dit is een bnieuw en eeuwigdurend verbond, namelijk datgene wat vanaf het begin heeft bestaan.

2 Daarom, al werd iemand honderdmaal gedoopt, het baat hem niets, want u kunt door de awet van Mozes niet ingaan door de nauwe poort, noch door uw bdode werken.

3 Want het is wegens uw dode werken dat Ik dit laatste verbond en deze kerk voor Mij heb laten opbouwen, zoals in de dagen van weleer.

4 Welnu, gaat in door de apoort, zoals Ik heb geboden, en btracht niet uw God raad te geven. Amen.