Schriften
Leer en Verbonden 69


Afdeling 69

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 11 november 1831 te Hiram (Ohio). De verzameling openbaringen die bestemd was voor een spoedige uitgave was tijdens de bijzondere conferentie van 1–2 november goedgekeurd. Op 3 november werd de openbaring toegevoegd die hierin voorkomt als afdeling 133, later het Aanhangsel genoemd. Oliver Cowdery was bij besluit van de conferentie eerder aangewezen om het manuscript van de verzamelde openbaringen en geboden naar Independence (Missouri) te brengen, zodat het daar kon worden gedrukt. Hij moest ook het geld meenemen dat voor de opbouw van de kerk in Missouri was bijgedragen. In deze openbaring wordt John Whitmer aangewezen om Oliver Cowdery te vergezellen, en ook om te reizen en, in zijn functie van kerkhistoricus en griffier, historisch materiaal te verzamelen.

1–2: John Whitmer moet Oliver Cowdery vergezellen naar Missouri; 3–8: hij moet tevens prediken en historische gegevens verzamelen, noteren en opschrijven.

1 Luister naar Mij, zegt de Heer, uw God, omwille van mijn dienstknecht aOliver Cowdery. Het is geen wijsheid in mijn bestel dat de geboden en de gelden die hij naar het land Zion zal brengen, hem worden toevertrouwd zonder dat er iemand met hem meegaat die getrouw en betrouwbaar zal zijn.

2 Daarom wil Ik, de Heer, dat mijn dienstknecht aJohn Whitmer met mijn dienstknecht Oliver Cowdery meegaat;

3 en ook dat hij voortgaat met het schrijven en samenstellen van een ageschiedenis van alle belangrijke zaken die hij aangaande mijn kerk zal opmerken en te weten komen;

4 en ook dat hij araad en hulp ontvangt van mijn dienstknecht Oliver Cowdery en anderen.

5 En ook dat mijn dienstknechten die over de aarde zijn verspreid, het verslag van hun arentmeesterschap opzenden naar het land Zion;

6 want het land Zion zal een zetel en een plaats zijn om al deze zaken te ontvangen en te doen.

7 Niettemin, laat mijn dienstknecht John Whitmer herhaaldelijk van plaats naar plaats en van kerkgemeente naar kerkgemeente reizen, opdat hij gemakkelijker kennis zal kunnen verkrijgen —

8 en prediken en uitleggen, schrijven, kopiëren, selecteren en alle dingen verkrijgen die bevorderlijk zijn voor het welzijn van de kerk en voor de opkomende geslachten die in het land aZion zullen opgroeien om het van geslacht op geslacht te bezitten, voor eeuwig en altijd. Amen.