Schriften
Leer en Verbonden 114


Afdeling 114

Openbaring gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith op 11 april 1838 te Far West (Missouri).

1–2: Kerkelijke functies die worden bekleed door hen die niet getrouw zijn, zullen aan anderen worden gegeven.

1 Voorwaar, aldus zegt de Heer: Het is wijsheid voor mijn dienstknecht David W. Patten, dat hij zo spoedig mogelijk al zijn zaken afwikkelt en zijn goederen van de hand doet, zodat hij het komend voorjaar een zending voor Mij kan vervullen, tezamen met anderen, ja, twaalf onder wie hijzelf, om van mijn naam te getuigen en aan de gehele wereld blijde tijdingen te verkondigen.

2 Want voorwaar, aldus zegt de Heer: Voor zover er onder u zijn die mijn naam verloochenen, zullen er anderen in hun aplaats worden bgeplant en hun opzienersambt ontvangen. Amen.