Pomôcky pre štúdium
Whitney, Newel K.
predchádzajúce ďalej

Whitney, Newel K.

Jeden z prvých vedúcich v znovuzriadenej Cirkvi. Newel K. Whitney bol biskupom v Kirtlande v Ohiu (Spojené štáty americké), a neskôr slúžil ako predsedajúci biskup Cirkvi (NaZ 72:1–8; 104; 117).