Pomôcky pre štúdium
Cowdery, Oliver
predchádzajúce ďalej

Cowdery, Oliver

Druhý starší znovuzriadenej Cirkvi a jeden z troch svedkov o božskom pôvode a pravdivosti Knihy Mormonovej. Keď Joseph Smith prekladal zo zlatých dosiek Knihu Mormonovu, pôsobil ako zapisovateľ (JS – Ž 1:66–68).