Pomôcky pre štúdium
Odpustenie hriechov


Odpustenie hriechov

Odpustenie previnenia pod podmienkou pokánia. Odpustenie hriechov je umožnené prostredníctvom uzmierenia Ježiša Krista. Osoba získa odpustenie hriechov, ak má vieru v Krista, činí pokánie z hriechov, prijme obrad krstu a kladenie rúk pre dar Ducha Svätého a poslúcha Božie prikázania (ČV 1:3–4).