Pomôcky pre štúdium
Koruna
predchádzajúce ďalej

Koruna

Kruhová ozdoba, ktorú nosia na hlave panovníci. Môže byť symbolom celestiálnej moci, panstva a božstva. Tí, ktorí vytrvajú do konca v zachovávaní všetkých prikázaní Božích, obdržia korunu večného života. (Pozri NaZ 20:14; Mojž. 7:56; JS – M 1:1.)