Pomôcky pre štúdium
Stvoriť, stvorenie
predchádzajúce ďalej

Stvoriť, stvorenie

Organizovať. Boh, pôsobiaci skrze Svojho Syna, Ježiša Krista, zorganizoval prvky v prírode, aby sformovali nebesia a zem. Nebeský Otec a Ježiš stvorili človeka na Svoj obraz (Mojž. 2:26–27).