Pomôcky pre štúdium
Vyvolený, vyvolenie
predchádzajúce ďalej

Vyvolený, vyvolenie

Vyvolení sú tí, ktorí sú vybraní Bohom pre zvláštne zodpovednosti.