Pomôcky pre štúdium
Neodpustiteľný hriech
predchádzajúce ďalej

Neodpustiteľný hriech

Hriech zapretia Ducha Svätého, hriech, ktorý nemôže byť odpustený.