Pomôcky pre štúdium
Myseľ


Myseľ

Duševné schopnosti; vedomá moc myslenia.