Pomôcky pre štúdium
Povolanie a vyvolenie
predchádzajúce ďalej

Povolanie a vyvolenie

Spravodliví nasledovníci Krista sa môžu stať tými, ktorí sú počítaní medzi tých vyvolených, ktorí získavajú uistenie o povýšení. Toto povolanie a vyvolenie začína pokáním a krstom. Stáva sa úplným, keď sa „budete tlačiť vpred, hodujúc na slove Kristovom, a vytrváte do konca“ (2. Nefi 31:19–20). Písma nazývajú tento proces učiniť naše povolanie a vyvolenie istým (2. Pet. 1:4–11; NaZ 131:5–6).