Pomôcky pre štúdium
Kvórum
predchádzajúce ďalej


Kvórum

Slovo kvórum môže byť použité dvomi spôsobmi: 1) určitá skupina mužov, ktorí majú rovnaký úrad v kňazstve, 2) väčšina alebo minimálny počet členov v kňazskej skupine, ktorá musí byť prítomná na zhromaždení, aby prejednala záležitosti Cirkvi (NaZ 107:28).