Pomôcky pre štúdium
Antikrist
predchádzajúce ďalej

Antikrist

Ktokoľvek alebo čokoľvek, čo napodobňuje pravý plán spásy podľa evanjelia a čo otvorene alebo skryto odporuje Kristovi. Ján Zjavovateľ opísal antikrista ako podvodníka (1. Ján. 2:18–22; 4:3–6; 2. Ján. 1:7). Veľkým antikristom je Lucifer, ale má veľa pomocníkov, ako duchovných bytostí, tak smrteľníkov.