Pomôcky pre štúdium
Jozef, manžel Márie
predchádzajúce ďalej

Jozef, manžel Márie

Manžel Márie, Ježišovej matky. Jozef bol potomok Dávida (Mat. 1:1–16; Luk. 3:23–38) a žil v Nazarete. Bol zasnúbený s Máriou. Máriu tesne pred svadbou navštívil anjel Gabriel, ktorý jej oznámil, že Mária bola vyvolená, aby bola matkou Spasiteľa (Luk. 1:26–35). Jozef tiež obdržal zjavenie o tomto božskom narodení (Mat. 1:20–25).

Mária bola jediným Ježišovým pozemským rodičom, pretože Boh Otec bol Ježišovým otcom. Ale Židia pokladali Jozefa za Ježišovho otca a Ježiš sa k nemu ako k otcovi správal (Luk. 2:48, 51). Jozef bol varovaný v snoch z neba a zachránil život malého Ježiša útekom do Egypta (Mat. 2:13–14). Keď Herodes zomrel, dal anjel Jozefovi pokyn, aby vzal dieťa, Krista, späť do Izraela (Mat. 2:19–23).