Pomôcky pre štúdium
Zmyselný, zmyselnosť
predchádzajúce ďalej

Zmyselný, zmyselnosť

Záľuba v nespravodlivom telesnom potešení, obzvlášť v pohlavnej nemorálnosti, alebo túžba po nej.