Pomôcky pre štúdium
Jarmo
predchádzajúce ďalej

Jarmo

Časť postroja vložená okolo šije zvierat alebo ľudí, aby ich zapriahla k sebe. Jarmo Kristovo je symbolom učeníctva, na druhej strane jarmo poroby je symbolom útlaku.